About

Astrid Schrage, Born 1989, Groningen. Artist and art teacher from the Netherlands. Currently living and working in Bussum and Almere. 

In my artworks I express my feelings and connect with myself. My artworks are mostly autobiographical. I give a place to personal emotions, experiences and traumas from the past and present by depicting them. I grew up in the countryside of Groningen and come from a farming family. After graduating from art school, I emigrated to the Caribbean. Spending five years abroad working in education I came back to the Netherlands and could no longer ground myself. What is home? Where do I belong? What is my place? My current work is about this search, but also about family dynamics, femininity, love, desire for connection. My visual work is a process of awareness, of how to be human. It is therapeutic, I shape my experiences and stories and like to experiment with different materials, structures and colors. Layers of paint create their own stories, I find the dynamics between mastery of the paint and the looseness of the material extremely interesting and also symbolic of life itself. The balance between letting go and control. Life flows through us, it’s tempting, it cannot be controlled. My inspiration can come from anywhere: environment, experiences, memories and my subconscious. My graduation work back in 2012 is based on an old trauma of a dog bite to my face and a resulting obsession with skin, plastic surgery and scars. In my current work I see new topics emerging from my life experiences over the past seven years. New themes are coming of age, femininity, loneliness, abortion, whising to have children or not, dating, sex, desires, dreams, the ocean, nature, systemic work and family dynamics, making my roots visible from my own background, making collective systemic themes visible, emigrating, the inner child, emotions. Themes that go beyond the personal and blend into the collective dynamics. These are subjects that I want to explore and depict further. Currently I mainly create smaller two dimensional artworks but sometimes I work in other mediums like sculpture, video and installations.  

Nederlands
In mijn kunstwerken geef ik uitdrukking aan mijn gevoelens en verbind ik mij met mijzelf. Mijn kunstwerken zijn veelal autobiografisch. Ik geef persoonlijke emoties, ervaringen en trauma’s uit het verleden en heden een plek door ze te verbeelden. Ik ben opgegroeid op het platteland van Groningen en kom uit een boeren familie. Na mijn afstuderen aan de kunstacademie ben ik naar de Cariben geemigreerd. Terug in Nederland kon ik niet meer aarden. Wat is thuis? Waar hoor ik thuis, wat is mijn plek? Mijn huidige werk gaat over deze zoektocht, maar ook over vrouwelijkheid, liefde, verlangen naar verbinding en volwassen worden. Mijn beeldend werk is een proces van bewustwording, van hoe een mens te zijn. Het is therapeutisch, ik geef mijn ervaringen en verhalen een vorm en experimenteer daarbij graag met verschillende materialen, structuren en kleuren. Verflagen creëren zo hun eigen verhalen, de dynamiek tussen beheersing van verf en de losheid van het materiaal vind ik buitengewoon interessant en ook symbolisch voor het leven zelf. Loslaten en controleren. Het leven stroomt door ons heen, het is niet te sturen. Mijn inspiratie kan overal vandaan komen: omgeving, ervaringen, herinneringen en onderbewustzijn. Mijn afstudeerwerk is gebaseerd op een oud trauma van een hondenbeet in mijn gezicht en een daaruit voortkomende obsessie met huid, plastische chirurgie en littekens. In mijn huidige werk zie ik nieuwe onderwerpen ontstaan voortvloeiend uit mijn levenservaringen van de afgelopen zeven jaar. Nieuwe thema’s zijn volwassen worden, vrouwelijkheid, eenzaamheid, abortus, wel/geen kinderwens, daten, seks, verlangens, dromen, de zee, natuur, systemisch werk en familie dynamieken, mijn wortels zichtbaar maken vanuit mijn eigen achtergrond, collectieve systemische thema’s zichtbaar maken, emigreren, het innerlijke kind. Thema’s die verder gaan dan het persoonlijke en collectieve dynamieken onderzoeken. Dit zijn onderwerpen die ik verder wil onderzoeken en verbeelden. Momenteel werk ik veel tweedimensionaal maar soms creëer ik ook in andere mediums als fotografie, video, sculpturen.  

Exhibitons and other

2018                     Mural Sint Peters, Sint Maarten

2015                     Perfect Imperfections, Nijmegen

2014                     Nomination George Verberg Stipendium

2014                     Lustrum book, series of prints, Hanze Hogeschool Groningen

2014                     Zomer Expo, Aarde

2013                     De absurde wereld van Danil Charms, Time Shift Festival, Groningen

2013                     Beeldend Aktief Sneek, BAS

2012                     Buiten Bergen, CBK, Bergen

2012                     Winner Klaas Dijkstra Academy Prize, Academie Minerva, Groningen

2012                     Final Exhibition, Academy Minerva, Groningen

2011                     De eenzaamheid van de Rinoceros, KiK, Kolderveen

2011                     Hunter College, Open Studio’s, New York